Skrevet av: Monica Lindanger

1537 – Danish years

1537-Dansketid

Our newest “love story”, 1537 – Danish years has now been played all over the contry. And it has been great! Welcome to a time when patriotism and national pride had not yet been invented. Welcome to a journey in religion, wealth, language, sex and slavery. We meet a mysterious Danish theater troupe on its… Read more »

New webpage

From the left: Cato Skimten Storengen, Kim Sørensen and Per Kjerstad.

Velkommen til vår nye nettside. Her kan du lese om Statsteatret, vårt historiske prosjekt og forestillingene våre.